Undokai

Undokai 運動会

Undokai là một thuật ngữ đề cập đến một ngày thực địa được tổ chức hàng năm bởi các trường học, công ty và các tổ chức khác. Nó thường được tổ chức vào mùa thu, thường vào khoảng Thể thao ‐ Ngày Sức khỏe (Thứ Hai thứ hai của tháng Mười). Có nhiều chủng tộc và sự kiện cạnh tranh khác nhau như kéo co của chiến tranh. Các sự kiện khác chỉ để vui, vì vậy mọi người đều có thể tham gia. Đây là loại lễ hội thể thao được tổ chức tại các công ty tương đối phổ biến ở Nhật Bản và về cơ bản chúng được tổ chức để tăng cường tinh thần đồng đội. Ngay cả trong cùng một công ty, có rất ít cơ hội để tương tác với nhân viên ở các phòng ban hoặc chi nhánh khác nhau. Có một số công ty chuyên sản xuất các trò chơi thể thao như vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *