Montsuki and Hakama

紋付 袴 (Montsuki Hakama)

Một montsuki là hàng may mặc mang một mào gia đình. Được coi là trang phục chính thức, montsuki thường được mặc cho đám cưới, các cuộc họp chính thức và các dịp đặc biệt khác, mặc dù chúng hiếm khi được nhìn thấy ngày nay. Các mào gia đình xuất hiện trên các montsuki này, tuy nhiên, bắt nguồn từ thời Heian (794-1191) và vẫn được sử dụng rộng rãi; chúng khác nhau về thiết kế từ hoa và cây cách điệu đến động vật và các vật dụng hàng ngày như quạt, chìa khóa và chuông. Hakama là một trang phục truyền thống dài, xếp nếp, giống như quần áo của Nhật Bản, được mặc với montsuki. Nếu người Nhật nói, thì mont montsuki hakama, họ họ không nói theo nghĩa đen đôi khi, nhưng có nghĩa là trang phục chính thức trong môi trường kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *