MANABINK

Kumade

kumade-熊手

熊手 (Kumade)

Kazarikumade (hình dáng giống chiếc cào) được bán phổ biến tại các lễ hội tổ chức vào tháng 11. Kumade này có ý nghĩa mang lại sự thịnh vượng cho năm sau. Khuôn mặt của những vị thần hạnh phúc may mắn thịnh vượng, hạt gạo, rùa, sếu, tiền… và nhiều miếng bùa hộ mệnh khác được trang trí lên kumade. Đối với kumade của thương gia được làm như bảng bí kiếp cho sự hương thịnh trong kinh doanh. Chúng ta ít bắt gặp kumade tại những công ty kinh doanh lớn hơn là những cửa hàng bán nhỏ. Kumade là nét văn hóa trong kinh doanh Nhật Bản.