sento

Sento (銭湯 せんとう)

Sento là một nhà tắm công cộng mà mọi người phải trả tiền. Nhưng trong những năm gần đây, sento đang giảm dần về số lượng trên khắp Nhật Bản chủ yếu vì hầu hết mọi người hiện đang sống trong những ngôi nhà có nhà tắm. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, sento là không thể thiếu đối với một số người không có nhà tắm, và họ vẫn đóng một vai trò quan trọng như một nơi tụ tập cộng đồng nơi mọi người thích giao tiếp với người khác.
   Vẫn còn nhiều sento còn sót lại ở những nơi có nhiều người sinh sống như Tokyo và Kyoto. Phí vào cửa khoảng 400 yên, vậy làm thế nào để đến đó một lần như là một phần của trải nghiệm văn hóa?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *