Contact Us

liên hệ chúng tôi

giờ kinh doanh
các ngày trong tuần: 9:00-18:00
info@manabink.com
+81 50-5806-8364

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời nhanh chóng.

Các mục sau đây là bắt buộc.

Thông tin cá nhân về bạn

Thông tin cá nhân bạn cung cấp chỉ dành cho quá trình cung cấp sản phẩm và dịch vụ. công ty chúng tôi quản lý chặt chẽ việc bảo vệ thông tin cá nhân. Vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư để biết chi tiết.