MANABINK

学ぶ+リンク=マナビンク

Học tập + Liên kết = MANABINK

MANABINK LÀ MỘT Từ được COINED (Tạo Ra) với ý nghĩa học tập VÀ LIÊN KẾT

Manabink kết nối mọi người thông qua  học tập và giúp phát triển lẫn nhau.

Manabink hỗ trợ người nước ngoài muốn làm việc tại Nhật Bản. Đồng thời, chúng tôi hỗ trợ người dân Nhật Bản học hỏi nhiều thứ từ nước ngoài. Chúng tôi giúp người nước ngoài và người Nhật làm việc cùng nhau để đạt được kết quả tốt nhất.

KIẾN THỨC PHỎNG VẤN DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN: ⑩ Những điều không nên làm khi phỏng vấn.
Tháng Bảy 10, 2020
KIẾN THỨC PHỎNG VẤN DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN: ⑨ Kĩ thuật trả lời câu hỏi.
Tháng Bảy 8, 2020
KIẾN THỨC PHỎNG VẤN DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN: ⑧ Những điểm lưu lý khi ứng viên đặt câu hỏi.
Tháng Bảy 6, 2020
KIẾN THỨC PHỎNG VẤN DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN: ⑦ Cách trả lời trong buổi phỏng vấn – và các phần khác
Tháng Bảy 4, 2020
KIẾN THỨC PHỎNG VẤN DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN: ⑥ Cách trả lời trong buổi phỏng vấn- giới thiệu bản thân
Tháng Bảy 1, 2020
KIẾN THỨC PHỎNG VẤN DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN: ⑤ Cách trả lời trong buổi phỏng vấn- giới thiệu bản thân
Tháng Sáu 29, 2020
1 2 3 4 7