MANABINK

学ぶ+リンク=マナビンク

Học tập + Liên kết = MANABINK

MANABINK LÀ MỘT Từ được COINED (Tạo Ra) với ý nghĩa học tập VÀ LIÊN KẾT

Manabink kết nối mọi người thông qua  học tập và giúp phát triển lẫn nhau.

Manabink hỗ trợ người nước ngoài muốn làm việc tại Nhật Bản. Đồng thời, chúng tôi hỗ trợ người dân Nhật Bản học hỏi nhiều thứ từ nước ngoài. Chúng tôi giúp người nước ngoài và người Nhật làm việc cùng nhau để đạt được kết quả tốt nhất.

KIẾN THỨC PHỎNG VẤN DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN: ④ Nội dung cần lưu ý và các bước phỏng vấn
Tháng Sáu 27, 2020
KIẾN THỨC PHỎNG VẤN DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN: ③ Nội dung cần lưu ý và các bước phỏng vấn
Tháng Sáu 26, 2020
KIẾN THỨC PHỎNG VẤN DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN: ②Tư thế, cách nói chuyện khi phỏng vấn
Tháng Sáu 25, 2020
KIẾN THỨC PHỎNG VẤN DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN: ①Tác phong khi phỏng vấn
Tháng Sáu 17, 2020
Thế mạnh của Nhật Bản là gì?
Tháng Mười Hai 20, 2019
pachinko
Tháng Mười Hai 20, 2019
1 2 3 4 5 7