MANABINK

Tìm hiểu + Liên kết = Manabink

MANABINK LÀ MỘT CÔNG VIỆC COINED CHO NGHIÊN CỨU VÀ LIÊN KẾT

Manabink kết nối mọi người thông qua học tập và giúp tăng trưởng và phát triển lẫn nhau.

Manabink hỗ trợ người nước ngoài muốn làm việc tại Nhật Bản. Đồng thời, chúng tôi hỗ trợ người dân Nhật Bản học hỏi nhiều thứ từ nước ngoài. Chúng tôi giúp người nước ngoài và người Nhật làm việc cùng nhau để đạt được kết quả tốt nhất.

sento
Tháng Mười Hai 20, 2019
compa
Tháng Mười Hai 19, 2019
wankosoba
Tháng Mười Hai 19, 2019
Ramen
Tháng Mười Hai 18, 2019
Cách tạo động lực cho nhân viên Nhật Bản
Tháng Mười Hai 18, 2019
Điều gì là quan trọng trong cuộc sống của bạn?
Tháng Mười Hai 17, 2019