MANABINK

Tìm hiểu + Liên kết = Manabink

MANABINK LÀ MỘT CÔNG VIỆC COINED CHO NGHIÊN CỨU VÀ LIÊN KẾT

Manabink kết nối mọi người thông qua học tập và giúp tăng trưởng và phát triển lẫn nhau.

Manabink hỗ trợ người nước ngoài muốn làm việc tại Nhật Bản. Đồng thời, chúng tôi hỗ trợ người dân Nhật Bản học hỏi nhiều thứ từ nước ngoài. Chúng tôi giúp người nước ngoài và người Nhật làm việc cùng nhau để đạt được kết quả tốt nhất.

Mikoshi
Tháng Mười Hai 5, 2019
Koto
Tháng Mười Hai 4, 2019
Montsuki and Hakama
Tháng Mười Hai 3, 2019
Sakazuki and Tokkuri
Tháng Mười Hai 3, 2019
Engawa
Tháng Mười Một 29, 2019
Akachochin
Tháng Mười Một 29, 2019
1 3 4 5 6 7