Việc làm tại Nhật Bản: Từ vựng văn hóa kinh doanh Nhật Bản
Ramen

Ramen (ラーメン) Ramen là một vật cố trong các bài báo và chương trình TV có thực phẩm. Ramen thực sự là một trong những món ăn phổ biến nhất của Nhật Bản. Một thực tế nổi tiếng là gốc rễ của ramen nằm ở Trung Quốc, nhưng câu hỏi đặt ra là ramen đã […]

Read more