Việc làm tại Nhật Bản: Từ vựng văn hóa kinh doanh Nhật Bản
futon

Futon (布団 ふとん) Futons là giường Nhật Bản. Một bộ Futon bao gồm một shikibuton (nệm) và kakebuton (quilt). Khi không được sử dụng, các Futon được gấp lại và đặt bên trong một cái tủ gọi là oshiire. Futons cho phép các phòng nhỏ của Nhật Bản được sử dụng hiệu quả hơn. Bộ đồ […]

Read more