Việc làm tại Nhật Bản: Từ vựng văn hóa kinh doanh Nhật Bản
Montsuki and Hakama

紋付 袴 (Montsuki Hakama) Một montsuki là hàng may mặc mang một mào gia đình. Được coi là trang phục chính thức, montsuki thường được mặc cho đám cưới, các cuộc họp chính thức và các dịp đặc biệt khác, mặc dù chúng hiếm khi được nhìn thấy ngày nay. Các mào gia đình xuất hiện […]

Read more