Về các công ty Nhật Bản và doanh nhân Nhật Bản
Quản lý theo phong cách Nhật Bản

By Patricia Pringle Joe Jones có một công việc làm việc cho một công ty Nhật Bản nổi tiếng trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật của mình. Anh đã mong muốn được làm quen với ông chủ của mình, Jiro Suzuki, và tìm hiểu những loại dự án mà Suzuki muốn anh bắt đầu […]

Read more