Việc làm tại Nhật Bản: Từ vựng văn hóa kinh doanh Nhật Bản
shoji

Shoji (障子 しょうじ) Shoji là cửa trượt truyền thống của Nhật Bản. Giấy Nhật Bản được dán trên một lưới mắt cáo bằng gỗ, và thường một cánh cửa trượt qua cửa kia. Chúng được sử dụng trong các phòng kiểu Nhật Bản làm vách ngăn hoặc cửa ra vào, và chúng cũng có thể […]

Read more