MANABINK

Engawa

Engawa

Engawa (縁側 えんがわ)

Một engawa là một hiên nhà bằng gỗ dọc theo bên ngoài các phòng chiếu. Nó được ngăn cách với các phòng bằng shoji (cửa giấy trượt). Nó kết nối ngôi nhà với khu vườn và cung cấp một nơi để trò chuyện với gia đình hoặc hàng xóm. Ngày càng có nhiều văn phòng kết hợp khái niệm engawa trong thiết kế văn phòng của họ, vì giao tiếp không chính thức dẫn đến sự đổi mới mở.