Thế mạnh của Nhật Bản là gì?

Thế mạnh của Nhật Bản là gì?
1. Lịch sử và truyền thống
2. Thiên nhiên tươi đẹp
3. Nghệ thuật và văn hóa
4. Tỷ lệ tội phạm thấp
5. Siêng năng làm việc
6. Tự do và hòa bình
7. Nhân văn và lịch sự
8. Công nghệ khoa học tiên tiến
9. Tiêu chuẩn giáo dục cao
10. Kinh tế thịnh vượng
Nguồn: Văn phòng Nội các

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *