Việc làm tại Nhật Bản: Từ vựng văn hóa kinh doanh Nhật Bản
sento

Sento (銭湯 せんとう) Sento là một nhà tắm công cộng mà mọi người phải trả tiền. Nhưng trong những năm gần đây, sento đang giảm dần về số lượng trên khắp Nhật Bản chủ yếu vì hầu hết mọi người hiện đang sống trong những ngôi nhà có nhà tắm. Tuy nhiên, ngay cả bây […]

Read more