Mikoshi

Mikoshi (Mikoshi 神輿)

Mikoshi là kiệu. Vào ngày lễ mọi người khuân kiệu đi xung quanh khu phố. Mọi người tin rằng khi kiệu được khuân qua nơi nào thì nơi đó được thần linh phù hộ, ban phước lành. Mọi người không khuân kiệu theo tuyến đường cố định nào, mà đi theo hướng của các thần linh. Mikoshi có nhiều hình dạng. Thông thường là được làm từ gỗ, sơn mài màu đen, mạ vàng bạc.

Ngày nay, lễhội rước kiệu tạo cơ hội cho mọi người dân tập hợp lại với nhau. Có lẽ những bạn người nước ngoài cũng được mời đi rước kiệu. Nếu có cơ hội, các bạn nhất định nên tham gia.

Mikoshi có xuất phát từ đền thờ Hiyoshi Taisha có lịch sử hơn 1300 năm. Các bạn hãy xem lễ hội Sanno bằng đường link dưới đây. Lễ hội được tổ chức tại đền Hiyoshi Taisha ở thành phố Ootsu, tình Shiga.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *