Điều gì là quan trọng trong cuộc sống của bạn?

Điều gì là quan trọng trong cuộc sống của bạn?
1. Lợi ích
2. Thu nhập
3. Ăn uống lành mạnh
4. Khoản tiết kiệm
5. Tự phát triển
6. Cuộc sống
7. Đồ vật có tính bền như ô tô.
8. Không nói riêng
9. Quần áo
10. Khác
Dựa trên dữ liệu từ Văn phòng Nội các.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *