futon

Futon (布団 ふとん)

Futons là giường Nhật Bản. Một bộ Futon bao gồm một shikibuton (nệm) và kakebuton (quilt). Khi không được sử dụng, các Futon được gấp lại và đặt bên trong một cái tủ gọi là oshiire. Futons cho phép các phòng nhỏ của Nhật Bản được sử dụng hiệu quả hơn. Bộ đồ giường Nhật Bản được đặt trên sàn nhà. Bộ đồ giường này thường được sử dụng trong các nhà trọ suối nước nóng Nhật Bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *