Về các công ty Nhật Bản và doanh nhân Nhật Bản
Cách tạo động lực cho nhân viên Nhật Bản

By Patricia Pringle ■Cách tạo động lực cho nhân viên Nhật Bản Charlie, người đã làm việc tại một công ty sản xuất của Nhật Bản trong hơn một năm, đã không cảm thấy được đánh giá cao. Công ty của ông vừa giao sản phẩm của họ ra thị trường, sau một cuộc đua […]

Read more